Od kilku lat w naszej wspólnocie funkcjonuje diakonia adoracji i pisania ikon. Obok systematycznych cotygodniowych spotkań formacyjnych diakonia organizuje sobotnie zajęcia dla niezrzeszonych, w ramach których wiele osób zapoznało się z teologią i technologią ikony oraz wykonało własne ikony dla prywatnej modlitwy. W ciągu roku akademickiego wiele wysiłku poświęca diakonia przygotowaniu wakacyjnych warsztatów pisania. Ważnym dziełem diakoni, wymagającym zaangażowania całej Wspólnoty, są Adwentowe Wieczory z Ikonami Świątecznymi, organizowane dla studentów w Adwencie.

Czytaj więcej...

Subtelne piękno liturgicznych celebracji oraz duchowa dyscyplina ustalonego przepisami rytuału przyczyniają się do naszego postępu w cnotach chrześcijańskich wierności, stałości i służby. Dając pierwszeństwo celebracji miłości Bożej karmimy się mocą i światłem z Nieba, dzięki czemu postępujemy na drodze braterstwa i znajdujemy w sobie coraz więcej siły by kochać.
Czytaj więcej...

Zadaniem Diakonii jest uwielbienie Pana poprzez taniec, oraz nauka tańców. Spotkania taneczne cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko braci i sióstr ze wspólnoty, ale także innych wspólnot charyzmatycznych, oraz osób nie zrzeszonych.
Czytaj więcej...

„I włożył w moje usta śpiew nowy,
pieśń dla naszego Boga”
Ps 40, 4a

Jak sama nazwa wskazuje, diakonia ta uwielbia Pana w pieśniach pełnych radości i Ducha. Do tej diakonii zapraszamy w szczególny sposób osoby obdarzone dobrym głosem i słuchem, jak również te grające na instrumentach muzycznych.

Czytaj więcej...