WARSZTATY PISANIA IKON POMYSŁ NA KULTURĘ

Udział bezpłatny. Zapisy i szczegóły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 514 412 396 Spotkanie organizacyjne 20. 09. 2013 r., godz. 19.00.

Pracownia Świętego Łukasza – klasztor OO. Bernardynów przy ul. Willowej 15.

SŁOWO I OBRAZ
Recepta duchowa dla adeptów ikonografii.

Spotkanie I

1.LECTIO DIVINA: WIARA I WIERNOŚĆ: Hbr 3, 1-19; 4, 1-16; Ps 91, 1- 16; Ps 121, 1- 8; Ga 1, 6- 9.

Wierność Boga i wysiłek wierności człowieka symbolicznie wyrażany jest w warstwie technologicznej ikony poprzez podobrazie. Jego solidność - jako fragmentu ściany przeniesionego na deskę- ma manifestować trwałość prawd wiary. Podobrazie niekiedy posiada KOWCZEG /Arkę/, będący znakiem przymierza między Stwórcą a stworzeniem.

PREZENTACJA: Czym jest ikona? Krótki opis technologiczny.

TEORIA: Nanoszenie rysunku. Wdrożenie w technikę nakładania złota.

PRACA: Przygotowanie desek, naniesienie grafii, nałożenie złota.

TEORIA: Troska o warsztat i narzędzia pracy. Wdrożenie w technologię sporządzania pigmentów i medium.

PRACA: Malowanie tła oraz warstwy podkładu.


Spotkanie II

2.LECTIO DIVINA: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI...: 1P 2, 9-10; 1Tes 5, 4-11; Rz 13, 11- 14; Ef 5, 8-14; Iz 60, 1-; 1 J 5-7; Łk 11, 33-36; Mt 5, 13-16.

Nieodzownym warunkiem tworzenia ikon jest doświadczenie duchowego oświecenia łaską. Przez wieki izografowie wytrwale poszukiwali nadprzyrodzonego światła. Podążali drogą kontemplacji Oblicza Jezusa oraz ikony Przemienienia Pańskiego. Wykonanie tej ostatniej było rodzajem egzaminu, a zarazem zgody i błogosławieństwa Kościoła na kontynuowanie dalszej pracy.


Spotkanie III

3.LECTIO DIVINA: SŁOWO, KTÓRE STWARZA...: Ba 4, 1- 5; Pwp 4, 1- 9; Pwp 6, 1-9; Łk 6, 46- 49; Jk 1, 19-27; Łk 8, 4- 15 ; Prz 4, 20- 27.

Źródłem prawdy, która musi być zapisana środkami plastycznymi; linią i kolorem jest Słowo Boże, którego rozważanie stanowi fundamentalny obowiązek Izografów. Skoro: Przez Słowo Pana powstały niebiosa... i wszystko przez nie się stało, to pisanie Ikony, które jest alegorią i naśladowaniem dzieła stworzenia - musi także dokonać się przez kontemplację Boga i posłuszeństwo Jego Słowu.

ĆWICZENIA: Rysunkowe: oczy, nosy, twarze. Kolorystyczne – barwne koło, przechodzenie od ciemnego koloru do jasnego. Kreski: grube, cienkie, przechodzenie od cienki do grubych i na odwrót.

TEORIA: - PREZENTACJA: Symbolika kolorów. - Przypomnienie właściwości pigmentów oraz sposobu mieszania farb.

PRACA: Malowanie szat.

PRACA DOMOWA: Codziennie narysować po jednej kartce oczu, nosów oraz jedną twarz. Na kolejne spotkanie narysować twarz na papierze akwarelowym.


Spotkanie IV

4.LECTIO DIVINA: PIĘKNO STWORZENIA: Syr 43, 1-33; Ps 96, 1-13; Dn 3, 52-90; Hi 28, 1- 28; Ps 104, 1- 35.

Ikona przedstawia świat odkupiony, przemieniony w Chrystusie i widziany oczami Stwórcy: "wiedział Bóg, że wszystko co uczynił było dobre." Izograf zaproszony jest do szczególnej wrażliwości na piękno, będące emanacją wspaniałości Stwórcy. Znamienne są słowa, które Dostojewski włożył w usta tytułowej postaci jednej ze swych powieści „ Piękno zbawi świat”, oraz, następujące po nim zapytanie: „ Jakież piękno zbawi świat?”. Odpowiedź, jako wynik poszukiwań i miłości piękna (filokalia) streszcza pisarz w szczerym wyznaniu: „Na świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać – to Chrystus – i już pojawienie się tej bezmiernie, nieskończenie pięknej postaci samo w sobie jest cudem niepojętym”

ĆWICZENIA:
- Kolorystyczne: przechodzenie od ciemnego koloru do jasnego;
- Kreski: grube, cienkie, przechodzenie od cienki do grubych i na odwrót.

PRACA: Malowanie szat.


Spotkanie V

5.LECTIO DIVINA: SZUKAM TWOJEGO OBLICZA: Ps 27, 1- 14; Ps 42, 1- 12; Ps 139, 1- 24; J 14, 1- 11.
Postawa głębokiej refleksji; adoracji i kontemplacji znamionowała zawsze życie Izografów. Aby poznać oblicze Boże musimy wykonać wysiłek wędrówki w przestrzeniach ciszy i samotności. Jest to ambitna droga pod prąd współczesnej masowej kultury. Człowiek musi- zachęca A. J. Heschel – "z mozołem wspinać się na szczyty, aby potem przetrwać w dolinach".

TEORIA: Technologia malowania twarzy, krok po kroku. Wdrożenie w sposób doboru pigmentów

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (krok po kroku).


Spotkanie VI

6.LECTIO DIVINA: CZYM JEST CZŁOWIEK: Ps 8, 1- 10; Ba 5, 1- 9; Ef 1, 3-14; Jr 13, 11; Mdr 11, 22 - 26– 12, 1-2.

Święci spoglądający z ikon otrzymali fizjonomię Chrystusa, „wiek Chrystusowy” - według pojęć św. Pawła. Ikona przedstawia wzniosły finał ludzkiej pielgrzymki: przekształcenie w Chrystusie. Dla Izografów nieodzowna jest żmudna praca kontemplacyjnego poznawania „konturu” Chrystusa, który jest „miarą” i „pełnią” wszystkiego oraz „człowiekiem doskonałym” według zamysłu Bożego. "Czym jest człowiek ?"- prastare pytanie psalmisty- znajduje swą jedyną i wzniosłą odpowiedź w najświętszym „profilu” Chrystusa.

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (kolejne etapy).


Spotkanie VII

7.LECTIO DIVINA: PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH, NAMASZCZENIE DUCHOWE: Mt 20, 1- 16; Mt 25, 14-30; Ga 5, 22-23; 1P 4, 8-11.

Pracę Izografów rozumiano przez wieki jako misję wspólnotową, podobną do posłannictwa Apostołów i Proroków. To unikalne i wzniosłe dzieło nie może się dokonać beż łaski Bożej, którą tu nazywamy duchowym namaszczeniem. Można to opisać słowami świętego Pawła jako „światłe oczy serca” i umiejscowić w zachęcie, a zarazem ostrzeżeniu Jezusa: „beze mnie nic nie możecie uczynić”. Zaangażowanie izografa musi przebiegać zatem w postawie skromności i pokory oraz nieustannej modlitwy o bezcenną Bożą łaskę.

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (kolejne etapy).


Spotkanie VIII

8.LECTIO DIVINA: ZMARTWYCHWSTANIE I PRZEMIENIENIE W CHRYSTUSIE: Ef, 2, 1- 10, Ef 4, 1324; Kol 3, 1- 17, J 15, 1- 17.

Ikona jest oknem do nieba. Stanowi świętą wizję świata odkupionego oraz wspaniały wehikuł wieczności. Dziś trudno zrozumieć głębokie przesłanie ikony. Aby tak się stało nieodzowny jest wielki wysiłek odzyskania pionowego wymiaru życia i kultury. Świat ducha, wiary i nieba jest dziś marginalizowany i negowany. Ikona jest w tym kluczu narzędziem walki o odzyskanie równowagi, a nawet przewagi pierwiastka duchowego nad materialnym. W kulturze obrazkowej - atakującej banalną reklamą i natarczywą wizją zepsucia - święty obraz może być skutecznym lekarstwem skołatanej wyobraźni.

TEORIA: Dlaczego podpisujemy ikony?

ĆWICZENIA: Liternictwo.

PRACA: Podpisanie ikon.

Zakończenie Warsztatów.


Spotkanie IX

PRACA: Werniksowanie.SPOTKANIE X

WIELKI FINAŁ: Eucharystia z poświęceniem ikon.