Rekolekcje wakacyjne w tym roku odbywały się w domu rekolekcyjnym  Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, w województwie wielkopolskim. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: Duch Święty jako źródło relacji. Hasłem zaś rekolekcji były słowa z Ewangelii św. Jana: ,,aby miłość, którą Ty  Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich’’.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny nie będzie spotkania wspólnotowego.

Uwielbiajmy Zmartwychwstałego w naszych domach wśród rodziny i krewnych.

 

Chrystus Zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

 

Drodzy Przyjaciele!

Życzymy Wam głębokiej więzi z Jezusem - Panem i Zbawicielem.  

Niech On nam błogosławi wiarą, nadzieją, miłością oraz pokojem, który tylko od Niego pochodzić może.

Odwagi! Śmierć pokonana!!!

Alleluja!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Wielki Poniedziałek.

Spotykamy się na Poczekajce, uczestniczyć we Mszy Świętej o godz. 18.00.

Zaraz po niej będziemy przeżywać tzw. Wieczór Getsemani. Celebrowaliśmy go w gronie wspólnotowym już wiele lat. W ubiegłym roku postanowiliśmy "podzielić się" nim z innymi.

Czytaj więcej...

Odpowiedzmy wspólnie na apel przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski abp. Adriana Galbasa oraz organizatorów "Adoracji bez granic"!
Zapraszamy do kościoła na Poczekajce (Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu) w Lublinie, aby w noc z 25 na 26 marca trwać na adoracji Pana Jezusa, która będzie trwała od 20:00 do 6:30.
Podobnie jak na naszych rekolekcjach wspólnotowych będziemy pełnić nocne dyżury modlitewne.
Czytaj więcej...