Edyta

Obecnie należę do diakonii tańca, gdzie uwielbiam Pana ciałem i całą swoją osobą. Taniec daje mi wiele radości i uzdrawia mnie wewnętrznie. Wspólnota daje mi umocnienie w wierze, wyjaśnia wątpliwości, kieruje na ścieżki Pana, uczy modlitwy. Dzięki wspólnocie moja relacja z Bogiem jest bliższa. Uczę się też właściwych relacji z ludźmi. Moja wiara jest bardziej radosna. Jestem we wspólnocie już 13 lat. Przez ten czas obserwowałam działanie Pana w życiu braci i sióstr, jak i w moim własnym życiu. Początkiem mojego otwarcia się na działanie Boga był udział w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.
Świadectwa, które usłyszałam we wspólnocie ukazywały Jezusa, który prawdziwie żyje i działa oraz umacniały w wierze. Początkowo byłam bardzo nieśmiałą i zalęknioną osobą. Jezus coraz bardziej otwierał mnie na ludzi i dodawał odwagi. Posługa we wspólnocie też do tego się przyczyniła, jak również osobista relacja z Bogiem i praca nad sobą.
Będąc w diakonii ewangelizacyjnej pomagałam głosić Jezusa we wspólnocie, jak i poza nią. Podczas pobytu w diakonii adoracji Najświętszego Sakramentu doświadczyłam miłości i bliskości Boga.
Obecnie należę do diakonii tańca, gdzie uwielbiam Pana ciałem i całą swoją osobą. Taniec daje mi wiele radości i uzdrawia mnie wewnętrznie. Wspólnota daje mi umocnienie w wierze, wyjaśnia wątpliwości, kieruje na ścieżki Pana, uczy modlitwy. Dzięki wspólnocie moja relacja z Bogiem jest bliższa. Uczę się też właściwych relacji z ludźmi. Moja wiara jest bardziej radosna.