Skip Navigation
| Poczta | Administracja | Logowanie |
 

Modlitwa

Poniedziałek, godz. 19.00, Klasztor oo. Bernardynów przy ul. Willowej 15.


Eucharystia

Co druga niedziela,
godz. 15.00, w miejscu ustalonym na spotkaniu modlitewnym.


Pracownia Św. Łukasza

POMYSŁ NA KULTURĘPracownia Świętego Łukasza – klasztor OO. Bernardynów przy ul. Willowej 15.

SŁOWO I OBRAZ
Recepta duchowa dla adeptów ikonografii.

Spotkanie I

1.LECTIO DIVINA: WIARA I WIERNOŚĆ: Hbr 3, 1-19; 4, 1-16; Ps 91, 1- 16; Ps 121, 1- 8; Ga 1, 6- 9.

Wierność Boga i wysiłek wierności człowieka symbolicznie wyrażany jest w warstwie technologicznej ikony poprzez podobrazie. Jego solidność - jako fragmentu ściany przeniesionego na deskę- ma manifestować trwałość prawd wiary. Podobrazie niekiedy posiada KOWCZEG /Arkę/, będący znakiem przymierza między Stwórcą a stworzeniem.

PREZENTACJA: Czym jest ikona? Krótki opis technologiczny.

TEORIA: Nanoszenie rysunku. Wdrożenie w technikę nakładania złota.

PRACA: Przygotowanie desek, naniesienie grafii, nałożenie złota.

TEORIA: Troska o warsztat i narzędzia pracy. Wdrożenie w technologię sporządzania pigmentów i medium.

PRACA: Malowanie tła oraz warstwy podkładu.


Spotkanie II

2.LECTIO DIVINA: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI...: 1P 2, 9-10; 1Tes 5, 4-11; Rz 13, 11- 14; Ef 5, 8-14; Iz 60, 1-; 1 J 5-7; Łk 11, 33-36; Mt 5, 13-16.

Nieodzownym warunkiem tworzenia ikon jest doświadczenie duchowego oświecenia łaską. Przez wieki izografowie wytrwale poszukiwali nadprzyrodzonego światła. Podążali drogą kontemplacji Oblicza Jezusa oraz ikony Przemienienia Pańskiego. Wykonanie tej ostatniej było rodzajem egzaminu, a zarazem zgody i błogosławieństwa Kościoła na kontynuowanie dalszej pracy.


Spotkanie III

3.LECTIO DIVINA: SŁOWO, KTÓRE STWARZA...: Ba 4, 1- 5; Pwp 4, 1- 9; Pwp 6, 1-9; Łk 6, 46- 49; Jk 1, 19-27; Łk 8, 4- 15 ; Prz 4, 20- 27.

Źródłem prawdy, która musi być zapisana środkami plastycznymi; linią i kolorem jest Słowo Boże, którego rozważanie stanowi fundamentalny obowiązek Izografów. Skoro: Przez Słowo Pana powstały niebiosa... i wszystko przez nie się stało, to pisanie Ikony, które jest alegorią i naśladowaniem dzieła stworzenia - musi także dokonać się przez kontemplację Boga i posłuszeństwo Jego Słowu.

ĆWICZENIA: Rysunkowe: oczy, nosy, twarze. Kolorystyczne – barwne koło, przechodzenie od ciemnego koloru do jasnego. Kreski: grube, cienkie, przechodzenie od cienki do grubych i na odwrót.

TEORIA: - PREZENTACJA: Symbolika kolorów. - Przypomnienie właściwości pigmentów oraz sposobu mieszania farb.

PRACA: Malowanie szat.

PRACA DOMOWA: Codziennie narysować po jednej kartce oczu, nosów oraz jedną twarz. Na kolejne spotkanie narysować twarz na papierze akwarelowym.


Spotkanie IV

4.LECTIO DIVINA: PIĘKNO STWORZENIA: Syr 43, 1-33; Ps 96, 1-13; Dn 3, 52-90; Hi 28, 1- 28; Ps 104, 1- 35.

Ikona przedstawia świat odkupiony, przemieniony w Chrystusie i widziany oczami Stwórcy: "wiedział Bóg, że wszystko co uczynił było dobre." Izograf zaproszony jest do szczególnej wrażliwości na piękno, będące emanacją wspaniałości Stwórcy. Znamienne są słowa, które Dostojewski włożył w usta tytułowej postaci jednej ze swych powieści „ Piękno zbawi świat”, oraz, następujące po nim zapytanie: „ Jakież piękno zbawi świat?”. Odpowiedź, jako wynik poszukiwań i miłości piękna (filokalia) streszcza pisarz w szczerym wyznaniu: „Na świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać – to Chrystus – i już pojawienie się tej bezmiernie, nieskończenie pięknej postaci samo w sobie jest cudem niepojętym”

ĆWICZENIA:
- Kolorystyczne: przechodzenie od ciemnego koloru do jasnego;
- Kreski: grube, cienkie, przechodzenie od cienki do grubych i na odwrót.

PRACA: Malowanie szat.


Spotkanie V

5.LECTIO DIVINA: SZUKAM TWOJEGO OBLICZA: Ps 27, 1- 14; Ps 42, 1- 12; Ps 139, 1- 24; J 14, 1- 11.
Postawa głębokiej refleksji; adoracji i kontemplacji znamionowała zawsze życie Izografów. Aby poznać oblicze Boże musimy wykonać wysiłek wędrówki w przestrzeniach ciszy i samotności. Jest to ambitna droga pod prąd współczesnej masowej kultury. Człowiek musi- zachęca A. J. Heschel – "z mozołem wspinać się na szczyty, aby potem przetrwać w dolinach".

TEORIA: Technologia malowania twarzy, krok po kroku. Wdrożenie w sposób doboru pigmentów

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (krok po kroku).


Spotkanie VI

6.LECTIO DIVINA: CZYM JEST CZŁOWIEK: Ps 8, 1- 10; Ba 5, 1- 9; Ef 1, 3-14; Jr 13, 11; Mdr 11, 22 - 26– 12, 1-2.

Święci spoglądający z ikon otrzymali fizjonomię Chrystusa, „wiek Chrystusowy” - według pojęć św. Pawła. Ikona przedstawia wzniosły finał ludzkiej pielgrzymki: przekształcenie w Chrystusie. Dla Izografów nieodzowna jest żmudna praca kontemplacyjnego poznawania „konturu” Chrystusa, który jest „miarą” i „pełnią” wszystkiego oraz „człowiekiem doskonałym” według zamysłu Bożego. "Czym jest człowiek ?"- prastare pytanie psalmisty- znajduje swą jedyną i wzniosłą odpowiedź w najświętszym „profilu” Chrystusa.

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (kolejne etapy).


Spotkanie VII

7.LECTIO DIVINA: PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH, NAMASZCZENIE DUCHOWE: Mt 20, 1- 16; Mt 25, 14-30; Ga 5, 22-23; 1P 4, 8-11.

Pracę Izografów rozumiano przez wieki jako misję wspólnotową, podobną do posłannictwa Apostołów i Proroków. To unikalne i wzniosłe dzieło nie może się dokonać beż łaski Bożej, którą tu nazywamy duchowym namaszczeniem. Można to opisać słowami świętego Pawła jako „światłe oczy serca” i umiejscowić w zachęcie, a zarazem ostrzeżeniu Jezusa: „beze mnie nic nie możecie uczynić”. Zaangażowanie izografa musi przebiegać zatem w postawie skromności i pokory oraz nieustannej modlitwy o bezcenną Bożą łaskę.

ĆWICZENIA: Pławka.

PRACA: Malowanie twarzy na papierze akwarelowym oraz na desce (kolejne etapy).


Spotkanie VIII

8.LECTIO DIVINA: ZMARTWYCHWSTANIE I PRZEMIENIENIE W CHRYSTUSIE: Ef, 2, 1- 10, Ef 4, 1324; Kol 3, 1- 17, J 15, 1- 17.

Ikona jest oknem do nieba. Stanowi świętą wizję świata odkupionego oraz wspaniały wehikuł wieczności. Dziś trudno zrozumieć głębokie przesłanie ikony. Aby tak się stało nieodzowny jest wielki wysiłek odzyskania pionowego wymiaru życia i kultury. Świat ducha, wiary i nieba jest dziś marginalizowany i negowany. Ikona jest w tym kluczu narzędziem walki o odzyskanie równowagi, a nawet przewagi pierwiastka duchowego nad materialnym. W kulturze obrazkowej - atakującej banalną reklamą i natarczywą wizją zepsucia - święty obraz może być skutecznym lekarstwem skołatanej wyobraźni.

TEORIA: Dlaczego podpisujemy ikony?

ĆWICZENIA: Liternictwo.

PRACA: Podpisanie ikon.

Zakończenie Warsztatów.


Spotkanie IX

PRACA: Werniksowanie.SPOTKANIE X

WIELKI FINAŁ: Eucharystia z poświęceniem ikon.
 

Nasze ikony

Ikony wykonane w Pracowni Świętego Łukasza. Są to dzieła amatorów, którzy poznają podstawy tradycyjnej techniki temperowej. Kładziemy nacisk na postawę modlitwy oraz szacunek dla naturalnych surowców. Nie stosujemy nowoczesnych syntetycznych materiałów i technik imitujących dawne wzorce. Jest to trudne, jednak usiłujemy odtworzyć cierpliwy i staranny styl pracy dawnych izografów. Spotykamy się w pracowni w piątkowe wieczory na medytacji i zajęciach warsztatowych oraz na dorocznych rekolekcjach wyjazdowych.

Kreskowa technika

Kreskowa technika malowania twarzy na ikonach.

Sesja wakacyjna Żdżary 2011

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Ml 3, 19-20. 1

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

W Pracowni Świętego Łukasza powstała oryginalna kompozycja panoramy betlejemskiej. Płotno o wymiarach 18 m. na 3 m. przedstawia widoki Betlejem, Jerozolimy, Asyżu, Greccio, Szarogrodu i Kalwarii Szarogrodzkiej oraz scenę pasterską i kompozycję Zwiastowania Pasterzom. Obraz wykonany został dla kościoła parafialnego w Szrogrodzie, w którym duszpasterzami są franciszkanie, stąd obecność motywów franciszkańskich. Zgodnie z tradycją ikonograficzną nie zabrakło antycznych ruin oraz akcentów lokalnych w postaci renesansowej synagogi oraz malowniczych domów żydowskich charakterystycznych dla Szarogrodu. Jest też prawosławny monaster oraz oczywiście fundowany przez rodzinę Zamojskich kościół św. Floriana. Szczególnie pięknie prezentuje się panorama nowopowstałej kalwarii z szeregiem malowniczych kapliczek na wzgórzach za miastem. Mamy nadzieję, że kompozycja będzie sprzyjać modlitwie i kontemplacji Tajemnicy Wcielenia.

Warsztaty ikonograficzne

Szczerość zaangażowania w "przygodę z Ikoną" domaga się uruchomienia głębokich i autentycznych pokładów wrażliwości duchowej. Można to osiągnąć na drodze medytacji Biblii, tekstów patrystycznych i liturgicznych oraz wspaniałych dawnych ikon. Modlitwa kontemplacyjna oraz życie bogobojne jest nieodzownym środkiem osiągnięcia czystości warsztatu i wykonania ikon obdarzonych wewnętrzną duchową siłą.

Warsztaty w Karmelitańskiej Szkole Ikony

Sesja warsztatowa w Karmelitańskiej Szkole Ikon w Wadowicach

Ikona Świętej Rodziny

Kaplica Domu Zakonnego Zgromadzenia Świętej Rodziny.

Kalwaria franciszkańska w Szarogrodzie

W malowniczym Szarogrodzie koło Winnicy powstaje pierwsza na terenie Ukrainy Kalwaria plenerowa. Projektantem całości założenia oraz architektury i wystroju kaplic jest O. Cyprian Moryc. Prace projektowe rozszerzają zakres działalności Pracowni Świętego Łukasza w przestrzeń bogatej i bardzo złożonej tradycji ikonograficznej. Całość założenia zajmuje przestrzeń malowniczych wzgórz, na których rozłożyły się cmentarze chrześcijańskie i żydowskie. W dolinie płynie niewielka rzeczka otoczona dzikimi drzewami i chaszczami. Piętnaście kaplic wyznacza drogę pasyjną od kaplicy Piłata do Grobu Pańskiego. Dodatkowymi obiektami są znane w tradycji ikonografii pasyjnej frapujące budowle: most anielski i kaplica Bethezda, wzniesiona nad źródłem.

Ikona NMP Wspomożenia Wiernych

Dom Zakonny Salezjanów - Lublin

Straszne obłoki gromadzą się nad miejscem wszechświatowej zbrodni. Za tą bolesną burzą, która nadchodzi, świta jutrzenka życia i zbawienia.

W pracowni Świętego Łukasza obok ikon powstają również prace utrzymane w tradycji sztuki Zachodu. Najczęściej są to obrazy, rzeźby lub aranżacje scenograficzne dla liturgii nabożeństw okolicznościowych. Dla potrzeb liturgii świętego Triduum Paschalnego powstała kopia Golgoty z krakowskiego kościoła bernardynów. Płótno, wykonane w technice akrylu i tempery, liczy 8 / 5 m. Kompozycje powiększa sugestywna aranżacja ogrodu pośród skał z symbolicznymi detalami ułożonymi na wzór dawnych martwych natur, np. całuny i chusty, flakoniki z olejkami, korona cierniowa, naczynia terakotowe, źródełko. Rzeźbę Zbawiciela w grobie wykonał Rafał Namiota. Poniżej zamieszczam tekst Pani Bożeny Weber przybliżający sylwetkę Popiela oraz tematykę panoramy krakowskiej. obok fotografii naszej repliki Golgoty zamieszczam kilka zdjęć Ciemnicy, która również wykonano w Pracowni Św Łukasza, a która stanowiła integralna cześć liturgii pasyjnej oraz kompozycji Grobu Pańskiego.

"Światło Taboru" - Wystawa ikon w lubelskim WDK

Światło Taboru - Wystawa ikon w lubelskim WDK - czerwiec 2008. Wojewódzki Ośrodek Kultury, Galeria "TA" zaprasza na wystawę ikon napisanych przez młodzież z modlitewnej wspólnoty akademickiej "Jezus żyje wśród studentów" 4-20 czerwca 2008 r. WOK, ul. Dolna Panny Marii 3 4 czerwca godz. 18.00- wernisaż połączony ze spotkaniem warsztatowym z młodzieżą ze wspólnoty działającej pod kierunkiem o. dra Cypriana Moryca z klasztoru OO. Bernardynów w Lublinie Autorzy ikon: Przemysław Zaremba, Barbara Tyrała, Sylwia Kowalczuk, Agnieszka Raczkiewicz, Anna Bąbol, Urszula Piotrowska, Anna Biega, Karolina Pokrzywa.

Zakończenie warsztatów ikonograficznych na KUL

Równo rok trwały warsztaty pisania ikon zorganizowane przez pracownię intermedialną i Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL . 23 maja w kaplicy akademickiej na Majdanku odbyła się uroczysta Eucharystia a po niej obrzęd poświecenia ikon napisanych w trakcie warsztatów. Program zajęć obejmował podstawowe zagadnienia teologii i kultu ikony oraz tradycyjną technologię malarstwa temperowego.

Ma­lu­ją to, czego nie da się na­ma­lo­wać. Uczą się pięk­na. Kre­ska po kre­sce.

Warsztaty Ikony Radecznica 2008 Siedząc przy stołach, wspinają się po siedmiu stopniach na górę Tabor. Malują to, czego nie da się namalować. Uczą się piękna. Kreska po kresce.

Eleusa i Jan Paweł II - ikony w Kalnicy

Na ścianie tęczowej kościoła w Kalnicy(Bieszczady) zostały zainstalowane ikony Eleusy i Jana Pawła II napisane w Pracowni Świętego Łukasza. Ikony dopełniają wystroju kościoła nawiązując stylistycznie oraz teologicznie do krzyża w prezbiterium, który w ubiegłym roku wykonała nasza pracownia. Ikona Eleusy wzorowana jest na słynnym wizerunku włodzimierskim, nad głową Maryi znalazł się emblemat z Gołąbkiem Ducha Świętego pośród Archaniołów, Aniołów i Symboli Czterech Ewangelistów. Ikona Jana Pawła II nie ma swego prototypu, lecz jest dziełem oryginalnym. Papież przedstawiony jest w stroju pontyfikalnym z Ewangeliarzem. Nad Jego głową widnieje wizerunek Jezusa Miłosiernego redagowany w stylistyce bizantyńskiej.

Poświęcenie ikon w Kalnicy

Poświecenie napisanych w Pracowni Świetego Łukasza ikon Krzyża, Eleusy i Jana Pawła II stało się okazją dla integracyjnego wyjazdu w Bieszczady. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda z intensywnym blaskiem jesiennego słońca, który czynił złociste i purpurowe wzgórza urzekającymi bardziej niż zwykle. Całodzienna wyprawa dostarczyła doświadczenia kojącego piękna nie tylko przyrody. Lectio na szlaku, poświęcone Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, zaskoczyło nas głębią i aktualnością Żywego Słowa, a jeszcze bardziej frapująca była reakcja przechodniów nie ukrywających zadziwienia naszym skupieniem. Niektórzy pytali co czytamy? Tak nie planując staliśmy się uczestnikami akcji "Bieszczady dla Jezusa".